Słownik Pojęć z własnych zbiorów


Aaa
Język Aaa - to język energii i wibr /acji - sposób komunikacji z własną Jaźnią.
Pomoże on wam komunikować się najpierw ze sobą na poziomach, o których istnieniu nie wiedzieliście. Następnie, pomoże wam komunikować się ze wszystkimi innymi rzeczami i istotami w Całym Wszechświecie.
Jezyk Aaa jest na nowym poziomie, ponieważ zawiera waszą budzącą się boskość. Przychodzi na innym poziomie, poprzez całą waszą istotę.
Trudność w użyciu języka Aaa polega na tym, że nie jest on zdefiniowany przez mózg, a wy będziecie próbowali, mimo wszystko, dojść do niego w waszym ludzkich umysłach. To nie zadziała w Nowej Energii.
Ci, którzy mieli dar słyszenia, czy wizji, czy czucia - mówimy wam teraz - czas to zmienić.
„Aaa” jest dla wszystkich. „Aaa” jest proste. „Aaa” jest oświeceniem wyrażonym w waszej rzeczywistości.
Więcej na ten temat znajdziesz w Lekcji 4 z serii Wzniesienia
Adamus Saint-Germain
Przez lata wiele napisano i opowiedziano o tej, intrygującej i co nieco enigmatycznej, historycznej postaci. Adamus jest niezwykłą osobowością pojawiającą się w wielu życiach, wyrażającą wiele tożsamości w swoich licznych przygodach na Ziemi.
Saint-Germain urodził się na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Jego ociec był portugalskim żydem, a matka hiszpanką z królewskim rodowodem. Gdy zaczął podróżować po Europie, nazwał siebie Hrabią de Saint-Germain. Doradzał królom oraz królewskim rodzinom i znany był jako wielki alchemik - "Wielki, który potrafił przesuwać energię"
Adamus Saint-Germain jest tutaj, aby uczyć Duchowych Nauczycieli Nowej Energii. Przypomina  wszystkim, którzy zechcą słuchać, że sztuką i prawdziwą naturą poruszania energii, jest prosta fizyka. Jest tutaj, by pomóc w przejściu ludzkości ze "Starej Energii" siły i dualności, do "Nowej Energii", która jest rozszerzalna i łatwo dostępna.
Adamus Saint-Germain jest częstym mówcą na warsztatach i w szkołach Crimson Circle na całym świecie. Bardziej, niż jego wiele tytułów i tożsamości, Profesor Adamus, niesie mądrość, namiętność i zdolność twórczą prawdziwego nauczyciela. .
Cauldre
Imię, jakie Tobias i Adamus Saint-Germain, używają, zwracając się do Geoffrey Hoppe. Nie jest to „imię duchowe”, a raczej pseudonim.
Channeling
Przekaz, kiedy nie fizyczna istota lub anioł komunikuje się poprzez człowieka, a ten tłumaczy "pakiety myśli" istoty, na słowa, zrozumiale dla ludzi.
Crimson Circle (Karmazynowy Krąg)
Szczegółowy opis znajdziesz na stronie www.crimsoncircle.com - wybierz język polski
Geoffrey Hoppe
Geoffrey Hoppe urodził się i wychował na Środkowym-Zachodzie Stanów Zjednoczonych w licznej katolickiej rodzinie. Jego zainteresowanie duchowością i metafizyką rozpoczęło się w wieku 19 lat. Jego duchowa podróż była kompletna, ale z uwagi na zawodową karierę, została zapomniana na nieomal 20 lat.
Geoffrey pracował jako doświadczony handlowiec w kilku agencjach reklamowych i firmach produkcyjnych. W wieku 28 lat założył w Dallas, w Teksasie, firmę marketingową obsługującą przez 12 lat, klientów z przemysłu i z najnowszych technologii, w całych Stanach. Był współzałożycielem lotniczej firmy telekomunikacyjnej, gdzie do 2001 roku, zajmował stanowisko wiceprezesa sprzedaży i marketingu.
Tobiasz po raz pierwszy zaprezentował siebie Geoffrey'mu w 1997 roku. Tobiasz i Geoffrey „rozmawiali" że sobą nieomal rok, zanim Geoffrey odważył się przekazywać Tobiasza innym. W 1999 roku Geoffrey założył Crimson Circle, który szybko zyskał międzynarodowy rozgłos. Geoffrey przekazuje wiadomości od kilku anielskich istot, włączając takie, jak Tobiasz, Adamus Saint-Germain i Kuthumi lal Singh. Geoffrey ożenił się z Lindą Benyo, jego ukochaną od 1977 roku, że średniej szkoły. Od tamtego czasu są partnerami w życiu i biznesie. Kiedy nie podróżują i nie prowadzą wykładów na całym świecie, mieszkają w górach, w pobliżu Golden w Colorado, USA.
Gnost
Gnost, czyli nasze “twórcze rozwiązanie”, jest tą częścią nas, która rozwiązuje problemy poza możliwościami umysłu. Jest on 4-tą "nogą naszego ludzkiego krzesła", utrzymując w równowadze umysł, ciało, ducha i gnost.
Kuthumi lal Singh
Kuthumi urodził się w Kaszmirze, w Indiach, w 1829 roku. Jego rodzice byli bardzo wykształceni, dzięki czemu Kuthumi rozpoczął studia filozoficzne w Anglii, na uniwesytecie Cambr /idge.
Pod koniec czteroletniego okresu studiów, doznał nerwowego załamania, depresji.
Po kilku latach ocknął się ze stanu "nieobecności", odszedłem z uniwersytetu, odszedłem od stopni naukowych, odszedł od filozofii, odszedł od przyjaciół i rodziny i udał się w kierunku czegoś nowego i innego...
Powszechnie jest przyjęte, że Kuthumi pojawił się wczesniej pod postacią Pitagorasa, faraona Totmesa III, Baltazara (jeden z Trzej Mędrców ze Wschodu), św. Franciszka z Asyżu i Szaha Jahan z dynastii Wielkich Mogołów.
Kuthumi lal Singh (Koot Humi, Mahatma i Master K.M.) jest mistrzem i Nauczycielem ze Szkarłatnej Rady - jest częstym gościem i channelowanym mówcą na spotkaniach Crimson Circle. Jest znany z poczucia humoru i prostej mądrości.
(Więcej na ten temat w przekazach Serii Nauczyciela, Shoud-5 z 16 grudnia 2006)
Kwantowy skok
Tobiasz powiedział, że 18 września 2007 roku, ludzkość doświadczyła milowego skoku zmiany świadomości; okres gdzie wszystko porusza się w tak szybkim tempie, iż świadomość już więcej nie będzie zmieniała się w stary, liniowy sposób.
Za to, kwantowy skok świadomości, pozwala na nowy poziom kreatywności, inwencji, naukowych wynalazków i osobistej przemiany.

Kejko ( oryg. Kaiko, Kaiho) To pragnienie uzyskania kompletnej wolności. Wewnętrzny ogień, pasja, namiętność, która służy realizacji zamierzeń Duszy.

Nowa Energia
Nowa świadomość i wibracje Ziemi, umożliwiające integrację naszej boskiej natury z naturą człowieka.
Quan Yin
Quan Yin nie jest osobą, jest archetypalną energią. Po raz pierwszy dała się poznać jakieś 2500 lat przed Jezusem (Yeshua), ale silnie zaznaczyła swoją obecność na Ziemi około 400 lat po tym, kiedy Yeshua odszedł.
Quan Yin oznacza czystość żeńskich wibracji - jest wypełniona życiem, jest wypełniona miłością, współczuciem i miłosierdziem. Symbolizuje ją kwiat białego lotosu i liczba 33. Więcej na ten temat w przekazach Serii Nowej Energii, Shoud-6 z 3 stycznia 2004
SHAUMBRA
Historycznie
Określenie, używane przez Tobiasza dla grupy ludzi przedostających się przez proces duchowego przebudzenia.
Tobiasz mówi nam o terminie pochodzącym z czasów Yeshua ben Joseph (Jezus), kiedy ludzie (wielu to Esseńczycy) gromadzili się na duchowych spotkaniach.
W luźnym tłumaczeniu ze starego języka hebr ajskiego, pierwsza część słowa Shaumbra brzmi "shau-home", co oznacza dom lub rodzinę.
Druga część terminu brzmi "ba-rah," co oznacza podróż i misję. Gdy połączyć oba terminy razem, otrzymamy "shau-home-ba-rah", co oznacza rodzinę we wspólnej podróży i doświadczaniu.
W czasach biblijnych, słowo "shaumbra" oznaczało również szal lub chustę, noszone przez kobiety lub mężczyzn. Miały one charakterystyczny szkarłatny kolor, który sygnalizował innym, iż jest czas spotkania.
Wspólcześnie, wg Adamusa
Nie istnieje żadna sensowna definicja tego, czym jest Shaumbra. Z pewnością nie jest to żadna wspólnota religijna. Z pewnością też nie jest to żadna sekta czy kult, ponieważ z zasady nie lubicie przynależności do żadnych grup. Nie lubicie do niczego przynależeć... WIĘCEJ
Shoud
Shoud ma miejsce wtedy, gdy energia i świadomość dwojga lub więcej ludzi, łączą się w informację. Adamus Saint-Germain, Tobias i Kuthumi zbierają energię grupy podczas częstych spotkań z Shaumbrą, i wówczas, przesłanie grupy jest chanelowane przez Geoffrey Hoppe.
Tobiasz
Tobiasz jest anielską istotą. Miał wiele żyć na Ziemi. Jest najbardziej znany jako Tobit , jeden z bohaterów apokryficznej Księgi Tobita.
Zgodnie ze słowami Tobiasza, jego ostatnie życie na Ziemi skończyło się około 50 lat p.n.e. Teraz przychodzi on z powrotem, przez anielskie sfery, do co on nazywa “ największej ewolucji świadomości jaką kiedykolwiek ludzkość doświadczyła.”
Tobiasz z miłością pomaga tym, którzy przedostają się przez przemiany duchowe, starając się integrować ich boskość z ich ludzkością i odkrywając na nowo Boga wewnątrz. Jego duchowe i inspirujące wiadomości dostarczone są przez Geoffrey'a Hoppe (Couldre) w postaci przekazów.

Słownik Pojęć (glossary) uzyskany ze strony Crimson Circle

Adamus® Saint-Germain - Mistrz, anioł, profesor i nauczyciel z Karmazynowej Rady, który dostarcza regularne przesłania i programy nauczania poprzez Geoffrey'a Hoppe dla Karmazynowego Kręgu. Wniebowstąpiony Mistrz St. Germain (dawniej z fioletowego płomienia, teraz z krystalicznie czystego płomienia) stworzył specyficzny aspekt/wyrażenie zwane Adamus, który jest czanelowany wyłącznie przez Geoffreya Hoppe.

Æterna - Naturalny, nieliniowy stan rzeczywistości i istnienia, który jest całkowicie niezwiązany z Czasem; podobny do bezczasowości lub nie-czasu.

Aliyah - Praktyka zmysłowości i głębokiej miłości własnej zdefiniowana przez Tobiasza i Adamusa w Szkole Energii Seksualnych.

Allowing (Pozwalanie) - Pełna akceptacja siebie takim, jakim się jest i wszystkich rzeczy takimi, jakimi są, bez żalu za tym, co było, oporu wobec tego, co jest, czy prób kontrolowania tego, co będzie.

Ahmyo - Absolutne i czyste zaufanie do siebie, realizacja Ja Jestem.

Anayatron - Sieć komunikacyjna, w której wszystkie cząstki różnych energii się komunikują, po czym są transportowane tą siecią do Ciała Świadomościowego. 

Anost - Stan braku równowagi w świetle. "Brak równowagi w świetle, lub Anost jest odmową ciemności. Jest zaprzeczeniem połowy siebie, jeśli nie więcej. "~ Tobias (wymawiane uh-nahst)

Ascension (Wzniesienie)  - Stan bycia w pełni i całkowicie w akceptacji i miłości do siebie, bez zastrzeżeń, po odpuszczeniu wszystkich ograniczeń ludzkiej egzystencji i bycia w pełni zintegrowanym z każdą częścią swej Jaźni.

Angel (Anioł) - Duchowa istota, zrodzona z pierwotnej jedności, stworzona przez miłość Ducha.

Angelic Families (Anielskie Rodziny) - Poprzez czas i doświadczenie, istoty uduchowione podzieliły się na 144 000 grup w oparciu o wspólne atrybuty energetyczne, zainteresowania i pasje. Liderzy tych anielskich rodzin ostatecznie przeszli przez Zakon Łuku i przyszli wcielić się na Ziemi jako ludzie. Na początku 2020 roku, z powodu bezprecedensowych zmian na Ziemi, anielskie rodziny rozwiązały się, a ich członkowie rozpoczęli teraz inkarnacje na Nowych Ziemiach, aby wyruszyć w swoje własne podróże samopoznania.

Angel's Peak (Anielski Szczyt) - Wewnętrzna przestrzeń lub wymiar, który daje znacznie szerszą, wyższą i bardziej klarowną perspektywę tego, co dzieje się w Twoim życiu i świecie. To jak stanie na szczycie górskim z widokiem na ziemię.

Anost - Stan braku równowagi wobec światła. "Brak równowagi wobec światła, czyli anost, jest zaprzeczeniem ciemności. Jest zaprzeczeniem połowy siebie, jeśli nie więcej." ~ Tobiasz (wymawia się uh-nahst)

Aspects (Aspekty) - Różne role lub tożsamości nas jako Istoty Stwórcy ,zostały one wykorzystane do odpowiedzi na pytanie: Kim jestem? Tworzymy aspekty nas samych, aby sprostać sytuacjom, w tym życiu (np. dziecko, rodzic, właściciel firmy, uzdrowiciel, etc). Mamy również wiele innych aspektów z poprzednich wcieleń, z marzeń ,oraz z wielowymiarowych światów. Kiedy aspekty stają się "Stuck" mogą spowodować chaos i zamieszanie, wtedy wchodzą i wychodzą z świadomości. Jednakże, poprzez świadomy wybór możemy powitać te aspekty z powrotem do domu, w nas samych i stać się w pełni zintegrowanym.

Atlantis (Atlantyda) - Druga era doświadczeń Ziemi, przed nią miała miejsce era Lemurian. Atlantyda była bardzo wspólnotową społecznością z natury, gdzie intensywnie pracowano nad ujednoliceniem ludzkiego ciała i umysłu.

Archangels (Archaniołowie) - Zbiorowe istoty energetyczne, które reprezentowały każdą ze 144 000 anielskich rodzin przed ich rozwiązaniem na początku 2020 roku.

Ascended Master (Wniebowstąpiony Mistrz) - Uduchowiona istota, która zakończyła swoją podróż przez życie na Ziemi, zaakceptowała swoją suwerenność i w pełni zintegrowała każdą część i wyrażenie swojej duszy w całkowitej miłości i akceptacji.

Ascension (Wzniesienie) - Stan bycia w pełni i całkowicie w akceptacji i miłości do siebie bez zastrzeżeń, po odpuszczeniu wszystkich ograniczeń ludzkiej egzystencji i bycia w pełni zintegrowanym z każdą częścią Jaźni (zwany również "oświeceniem").

Aspekty / Aspektologia® - Różne role lub tożsamości, które jako Istoty Stwórcze odegraliśmy, aby odpowiedzieć na pytanie: Kim Jestem? Tworzymy aspekty siebie, aby sprostać sytuacjom w tym życiu (np. dziecko, rodzic, właściciel firmy, uzdrowiciel itp.) Mamy również wiele innych aspektów z poprzednich żyć, ze snów i z wielowymiarowych sfer. Kiedy aspekty "utkną", mogą powodować chaos i zamieszanie, ponieważ poruszają się w i poza świadomością. Jednak poprzez świadomy wybór możemy powitać te aspekty z powrotem w sobie i stać się z nimi w pełni zintegrowanymi.

Awakening (Przebudzenie) - Początek świadomości, że w życiu, innych i Jaźni jest coś więcej niż to, co można zobaczyć lub czego nauczono.

Benching (Ławeczkowanie) - Świadome pozwolenie, aby światło twojej świadomości świeciło bez agendy, najpierw dla siebie, a potem dla świata i poza nim. "Ławeczkowanie" można zrobić siedząc na ławce w parku lub gdziekolwiek indziej.

Body of Consciousness (Ciało Świadomościowe) - Człowiek w pełni zintegrowany z ciałem fizycznym, umysłem, inteligencją, wiedzą, uczuciami i duchem.

Cauldre - Imię którym Tobiasz, oraz Adamus nazywają Geoffrey Hoppe. To nie jest jego "duchowe imię", a używany pseudonim. (czyt. Ka-ool'-dra)

Channeling (Przekaz) - Kiedy nie fizyczna jednostka lub anioł mówi przez człowieka. Ludzie tłumaczą "myśli/ pakiety energii" na słowa, aby inni mogli usłyszeć lub przeczytać.

Circumpunct - okrągła kropka symbolizuje świadomość, świadomość Ja, "Ja Istnieję", z którego wypływa wszystko, co jest.

Compassion (Współczucie) - Całkowita akceptacja i pozwolenie na to, co jest; w tym bezwarunkowa miłość do siebie i absolutna cześć dla ścieżek i wyborów innych.

Conscious Breath (Świadomy Oddech) - Uznanie i pełna akceptacja życia; świadomy i współczujący wybór wprowadzenia energii życiowych do swojej ludzkiej rzeczywistości.

Consciousness (Świadomość) - Świadomość, ekspansywność, bycie, istnienie. Świadomość aktywuje energię i potencjały energetyczne wokół ciebie.

Crimson Circle (Karmazynowy Krąg) - Grupa ludzi zaangażowanych w tę duchową podróż, którzy są tutaj również jako Standardy i przykłady dla innych w podróży.

Crimson Council (Karmazynowa Rada) - Niebiański zakon nauczający, w skład którego wchodzą Tobiasz, Adamus Saint-Germain, Kuthumi lal Singh oraz inni aniołowie i Mistrzowie, którzy wspomagają nas w naszej podróży.

Dimensions (Wymiary) - Unikalne "cząstki" świadomości stworzone przez istoty uduchowione, które mogą mieć niezliczone warianty właściwości. Wymiary mogą się przecinać i oddziaływać na siebie, nie są liniowe, hierarchiczne ani numerowane.

Dragon (Smok) - Symbol nieubłaganego, bezlitosnego przebaczenia Jaźni, które przywołuje każdy ślad winy i wstydu, nieważne jak głęboko zakopany, do akceptacji i integracji. Ponieważ te nierówności nie mogą być doprowadzone do Urzeczywistnienia lub oświecenia.

DreamWalk® - Międzywymiarowa podróż świadomości, podczas której ludzki lub anielski przewodnik stoi w poczuciu honoru i współczucia, oświetlając drogę tym, którzy zdecydują się jej doświadczyć.

Dvir - The Holy of Holies (Twoje święte sanktuarium boskości) - Twoja święta, czysta, nieskażona, niedualna energia. Może wydawać się niczym, a jednak jest wszystkim. Jest wszędzie, gdzie jesteś. Jest Tobą.

Ego - Wywodzi się od łacińskiego słowa oznaczającego "ja-idę". Ego rozwinęło się, gdy przeszliście przez Ścianę Ognia, pomagając stworzyć poczucie tożsamości. Jest ono integralną częścią was. Teraz ego przekształca się i zmienia. Zamiast "Ja idę" stajesz się "Ja Jestem".

Embodied Realization (Wcielone Urzeczywistnienie) - Stan pozwolenia na swoje Urzeczywistnienie, pełną integrację z Jaźnią i pozostanie wcielonym na Ziemi jako żyjący Mistrz. Większość przeszłych Wniebowstąpionych Mistrzów odeszła prawie natychmiast po swoim Urzeczywistnieniu.

Energy (Energia) - Komunikacja, pieśń duszy, nieskończony zbiornik wytworzony przez waszą świadomość, który wykorzystujecie do tworzenia, doświadczania i odkrywania.

Enlightenment (Oświecenie) - Bycie w pełni i całkowicie w akceptacji i miłości do siebie bez zastrzeżeń, po odpuszczeniu wszystkich ograniczeń ludzkiej egzystencji i pełnej integracji z każdą częścią Jaźni (nazywane również "wniebowstąpieniem").

Facet (Faset) - Unikalny i świadomy wyraz duszy. Akt świadomości. Kiedy jest w pełni zintegrowany, każdy aspekt staje się fasetą.

First Circle (Pierwszy Krąg) - Dom, pierwotne istnienie Boga lub Jedności, określane również jako Pierwsze Stworzenie. Jest to miejsce, z którego przybyliśmy przed wyruszeniem w tę podróż dla Ducha.

FM Link / God Link / Soul FM Radio - Począwszy od stycznia 2022 roku, FM (wcześniej znany jako John Kuderka) i inni niefizyczni Shaumbra rozpoczęli stałe nadawanie energetycznego przypomnienia o naturalnym, wrodzonym połączeniu między człowiekiem a boskością; połączeniu, które zawsze istniało, ale zostało zapomniane podczas naszego czasu na Ziemi.

Freedom (Wolność) - Stan bycia bez wewnętrznych ograniczeń jakiegokolwiek rodzaju (rozumiejąc, że zewnętrzne ograniczenia są odzwierciedleniem wewnętrznego stanu bycia).

Free Energy Body (Ciało Wolnej Energii) - Naturalna (nietechniczna) ewolucja ludzkiej biologii, zachowuje pewne cechy ciała fizycznego, ale jest zasadniczo inne. Atrybuty obejmują zdolność do naprawy i przywracania równowagi "w locie", godność, życie bez ograniczeń fizyki, pojedynczość (brak anayatronu lub centralnego systemu komunikacji), brak przestarzałych kodów, brak oporu. Bardziej trafne określenie niż "ciało lekkie".

Fruit of the Rose (Owoc Róży) - Przypomnienie, które zostawiliśmy sobie na ścieżce, aby wywołać przebudzenie i pomóc sobie przypomnieć, że tylko gramy w grę bycia człowiekiem, i że "człowiek" jest tylko małą częścią tego, kim naprawdę jesteśmy.

Gaja - Wielki Anioł, który zgodził się przyjść, tchnąć życie w tę skałę i pozostać z nią do czasu, gdy ludzie będą gotowi przyjąć odpowiedzialność za opiekę nad Ziemią.

Gnost- "Twórcze rozwiązanie", gnost jest tą częścią nas, która rozwiązuje problemy wykraczające poza możliwości umysłu. Gnost budzi się teraz na nowo p
o tym jak był uśpiony przez długi czas (wariant "Dei Un Gnost", wymawiany jako "nost").

God (Bóg) - Duch lub Źródło, z którego pochodzimy, a które jest również w nas w rdzeniu; boska twórcza esencja/energia wewnątrz.

Home (Dom) - Pierwszy krąg stworzenia; pierwotna Jedność, z której przyszliśmy.

I Am (Ja Jestem) - Czysta świadomość bez definicji, potrzeby, początku i końca.

I Exist (Ja Istnieję) - Ostateczna czysta, prosta, niezmienna i wieczna świadomość Jaźni.

Imagination (Wyobraźnia) - Esencja energii tworzenia, początek wszelkiej manifestacji. Wyobraźnia nie jest mentalną wizualizacją, ale raczej twórczym odczuwaniem i odczuwaniem.

"It doesn't matter" ("To nie ma znaczenia") - Zdanie wprowadzone przez Tobiasza wskazujące, że już JEST się tym, czego się pragnie, a teraz tylko przechodzi się przez doświadczenie dojścia do tego.

Kaikho™ - Silne wewnętrzne pragnienie i tęsknota za życiem. Wewnętrzna prawda i głęboka pasja, która nie będzie miała nic poza własnym spełnieniem. Nie jest to chciwość ludzkiej natury lub po prostu chęć lepszego życia. Kaikho to pragnienie absolutnej wolności ponad wszystko inne.

Kasama™ - Przeznaczenie duszy; ponadczasowa realizacja duszy, że przyszłość, w tym jej oświecenie, już tu jest. (Związane ze słowem "kismet".)

Keahak® - Starożytne Lemuryjskie słowo oznaczające "Ducha w doświadczeniu" (kea) i "Energię w działaniu/ruchu" (hak).

Kharisma - Łaska z wnętrza. Ja Jestem w wyrażeniu. Łaska duszy. Kharisma jest darem łaski, autentyczną częścią ciebie, która po prostu chciała być odczuwana.

Kuthumi lal Singh - Wniebowstąpiony mistrz w niefizycznych reamach, który miał wiele żyć na Ziemi i przekazuje przekazy poprzez Geoffreya Hoppe i innych.

Kyeper - Starożytne egipskie słowo, związane ze skarabeuszem lub żukiem gnojarzem, oznaczające tworzenie, narodziny, kreatywność, powoływanie do życia. Pochodzi z pierwotnego rozumienia Ducha, boskiej kreatywności świadomości. Kyeper: Duch w wyrażeniu, w byciu (wymawiane "kay-pear").

Lemuria - Początkowa era doświadczeń ziemskich, kiedy anioły po raz pierwszy nauczyły się zstępować swoją energię i wcielać w materię.

LightBody (Ciało Świetliste) - Patrz
Free Energy Body (Ciało Wolnej Energii).

Mass Consciousness (Świadomość Masowa) - Zbiorowe myśli, emocje i doświadczenia całej historii ludzkości na tej planecie. Jest to pierwotny sposób, w jaki ludzie się łączyli, może być również nazywany "masowym konsensusem".

Massion - Połączenie misji i pasji; bezumowna "pasjonująca misja", którą można być zajętym pozostając na Ziemi jako wcielony Mistrz.

Makyo - Duchowa werbalność i frazesy, które odwracają uwagę od prawdziwego doświadczenia Jaźni. Adamus określa to również jako duchowe bzdury.

Master (Mistrz) - Twoja mądrość, zintegrowana z każdego życia (przeszłego i przyszłego), teraz ucieleśniona na Ziemi i żyjąca we współczuciu, suwerenności i łasce, pozwalając, aby cała energia Ci służyła.

Merabh™ - Nieliniowy i niementalny ruch energetyczny, który łączy słowa, muzykę i być może ruch fizyczny, aby stworzyć kwantową zmianę świadomości.

Merlin - Część Jaźni, która integruje bieżące doświadczenie człowieka wraz z mądrością Mistrza, pozwalając, by cała energia służyła. W tej świadomości mogą dziać się magiczne rzeczy.

Metatron - Archanioł i członek dawnego Zakonu Łuku. W 2007 roku Metatron przyjął nowe imię "Yoham", co oznacza "Twój głos w Duchu".

Mirage - Mała, prosta osobista ceremonia, którą wykonuje się w celu potwierdzenia momentu "aha" lub doświadczonej realizacji; służy ona uziemieniu zmiany świadomości w waszej ludzkiej rzeczywistości.

Namaste - Uznanie Boga w jednym człowieku dla Boga w drugim.

Near Earth Realms (Bliskie Sfery Ziemskie) - Niefizyczne sfery otaczające Ziemię, gdzie esencja wielu istot przechodzi pomiędzy żywotami. Jest to warstwa świadomości ściśle związana z Ziemią.

New Earth (Nowa Ziemia) - Niefizyczny wymiar z atrybutami fizycznej Ziemi, który służy jako biblioteka ziemskiej mądrości i doświadczeń oraz jako klasa dla aniołów przygotowujących się do przyjścia na Ziemię po raz pierwszy. Według Adamusa istnieje obecnie wiele Nowych Ziem, z różnymi atrybutami Starej lub Klasycznej Ziemi, gdzie istoty anielskie mogą inkarnować, aby doświadczać, odkrywać i uczyć się.

New Energy (Nowa Energia) - Następna ewolucja energii, która pozwala na integrację dwoistości, w tym naszej boskiej natury i naszej ludzkiej natury. Podczas gdy obecna energia jest wibracyjna, Nowa Energia jest ekspansywna we wszystkich kierunkach jednocześnie.

Nhahyu™ - Szczególny element świadomości; używany do opisu świadomości, świadomości, wrażliwości i uczuć. Nhahyu oznacza również zanurzenie się w uczuciach, doświadczanie ich w pełni, a następnie puszczenie ich całkowicie (wymawiane nah-you).

Oh-Be-Ahn - Starożytne pozdrowienie i błogosławieństwo pomiędzy podróżnikami w czasie, gdy spotykają się nawzajem w swoich podróżach. Oznacza ono "honoruję cię za podróż, bez względu na to gdzie jesteś".

Oneness (Jedność) - Pierwotny Dom, Wszystko co było.

Order of the Arc - Jednolity konsensus wszystkich energii, aniołów i anielskich rodzin, w tym tych uznawanych zarówno za jasne, jak i ciemne, ten "United Nations done right" został stworzony, aby pomóc przenieść wszystkie istoty do zrozumienia i rozwiązania energetycznego. Na początku 2020 roku, z powodu bezprecedensowych zmian na Ziemi, Order of the Arc rozwiązał się, jego misja została zakończona.

Pakauwah™ - Totem lub zwierzę duchowe stworzone przez ciebie jako przedłużenie twojej własnej esencji, aby wspierać twoje ludzkie doświadczenie.

Pandelution - Ewolucja we wszystkich kierunkach (do tyłu i do przodu) w tym samym czasie; od bazowego słowa "pande" oznaczającego rozszerzanie się ze wszystkich kierunków.

Point of Presence - Twoja obecność to twoja świadomość, twoja świadomość. "Punkt Obecności" odnosi się do punktu, na którym skupia się twoja świadomość w każdej chwili, czy to w harmonii, ofiarności, strachu, zaufaniu, otwartości, ograniczeniu, czy w czymkolwiek innym. Jest to punkt skupienia twojej świadomości.

Point of Separation (Punkt Rozdzielenia) - Moment, w którym rzeczywistość przechodzi z jednego cyklu lub spirali doświadczeń do innego.

Power (Moc) - Fałszywa energia, iluzja. Granie w gry o władzę - czy to będąc "potężnym" czy "bezsilnym" - jest próbą uzyskania energii spoza siebie poprzez manipulację.

Processing (Przetwarzanie) - Badanie, analizowanie, powracanie i przeżywanie wydarzeń z przeszłości w celu znalezienia uzdrowienia i rozwiązania; antyteza prostej akceptacji i integracji.

Qualia - Zasadniczo "porównanie asocjacyjne", czyli sposób rozumienia czegoś przez umysł na podstawie tego, z czym można to porównać lub skojarzyć. Metafora jest przykładem qualia jako sposób ilustrowania koncepcji za pomocą czegoś innego, co umysł już rozumie.

Quantum Leap (Skok kwantowy) - 18 września 2007 roku ludzkość doświadczyła kwantowego skoku w świadomości, czasu, w którym wszystko zaczęło poruszać się w tak szybkim tempie, że świadomość przestała podążać starą liniową ścieżką. Skok kwantowy pozwolił na nowe poziomy kreatywności, inwencji, odkryć naukowych i osobistej transformacji, które teraz się rozwijają.

Realization (Urzeczywistnienie) - Stan zjednoczenia z duszą, bycie w pełni Bogiem również, i uświadomienie sobie integracji wszystkich części i kawałków Jaźni (podobne do "wniebowstąpienia" i "oświecenia").

Sam - Pseudonim obecnego ziemskiego wcielenia Tobiasza, w które w pełni wcielił się 19 lipca 2009 roku.

Second Circle (Drugi Krąg) - Całe stworzenie, wszystko poza Pierwszym Kręgiem, zarówno fizyczne jak i niefizyczne, w tym sfery ludzkie. Określane również jako Drugie Stworzenie.

Sensualność - Używanie wszystkich zmysłów do delektowania się i rozkoszowania doświadczeniem życia.

Seria - Starożytne egipskie słowo, które oznacza (quantum) pozwalanie. W dosłownym tłumaczeniu oznacza otwartość, nieobciążony, bez warstw, całość.

Wirus Energii Seksualnej (SEV) - Starożytny brak równowagi męskich i żeńskich energii, który powoduje karmienie się energią między ludźmi, a nawet w nich samych. Wirus ten jest przenoszony przez wszystkich ludzi, dopóki równowaga nie zostanie przywrócona poprzez miłość do siebie i integrację.

Sha-dhar™ - Wpajać lub tchnąć życie w życie. Także, aby wlać siebie w swoje życie.

Shasat - Życie pozbawione władzy. Stan, w którym uwolniłem się od wszelkich gier o władzę, walki, manipulacji, bycia ofiarą i tak dalej; życie w całkowitym przyzwoleniu bez potrzeby posiadania władzy.

Shaumbra® - Nazwa używana przez Tobiasza, Adamusa i innych dla specyficznej grupy ludzi przechodzących przez proces przebudzenia i Urzeczywistnienia. Według Tobiasza, termin ten powstał w czasach Yeshua ben Joseph (Jezusa), kiedy ludzie - wielu z nich esseńczyków - zbierali się na tajne spotkania duchowe. W luźnym tłumaczeniu ze starego hebrajskiego, pierwszy człon słowa Shaumbra wymawia się "shau-home", co oznacza dom, rodzinę, skałę. Druga część, "ba-rah", oznacza podróż i misję. Kiedy te określenia są złożone razem, jest to "shau-home-ba-rah", co oznacza rodzinę, która jest w podróży i doświadcza razem, także "Rodzina Skały." Tobiasz powiedział również, że w czasach biblijnych "shaumbra" była również karmazynową kolorową chustą lub szalem, który był noszony, aby dać innym znać, że nadszedł czas spotkania. (wymawia się Shom-bra). Luźno związana grupa ludzi, którzy nazywają siebie Shaumbra, wywodzi się z atlantydzkich świątyń Tien.

Shoud - Podczas Shoudu esencja lub świadomość grupy słuchaczy jest zbierana razem przez człowieka lub niefizyczną istotę taką jak Adamus. Zbiorowe przesłanie grupy jest następnie przekazywane z powrotem do grupy poprzez channelerów. W uproszczeniu, słuchacze tak naprawdę słuchają swoich własnych wewnętrznych jaźni.

Soul (Dusza) - Własna energia, stworzona przez czystą świadomość, dla wyrażenia i doświadczenia.

Souled Beings (Istoty uduchowione) - W ludzkim rozumieniu, kiedy Duch wybuchł w ekspresji, powstały wszystkie dusze. Każda uduchowiona istota zawiera w sobie twórczą esencję i suwerenną energię Wszystkiego Co Jest w unikalnej i osobistej ekspresji.

Source (Źródło) - Duch, źródło życia w tobie, twoja własna boska energia.

Suwerenność - Zrozumienie, że cała energia jest wewnątrz i zdolność dostępu do tego wewnętrznego źródła w celu tworzenia, wyrażania, manifestowania i doświadczania.

Spirit (Duch) - Zwany również Bogiem, Źródłem lub Wiecznym, boski rdzeń, który znajduje się w każdej uduchowionej istocie.

Standard - Żyjąc jako przykład lub nauczyciel, Standard - jak w "byciu Standardem Nowej Energii" - jest światłem przewodnim, takim, które oświetla potencjały dla innych i dzieli się tym, czego nauczył się poprzez doświadczenie. Standard inspiruje innych, by widzieli, co jest możliwe.

TechGRIN - Wskazuje cztery podstawowe kategorie Technologii (Tech), które obecnie wpływają na życie na Ziemi: Genologia (manipulowanie genami) (G), Robotyka (R), Sztuczna Inteligencja (I) i Nanotechnologia (N).

Temples of Tien (Świątynie Tien) - Specjalne miejsce w Atlantydzie, gdzie Shaumbra po raz pierwszy zebrała się, aby studiować energię. Wielu Shaumbra zna się z czasów spędzonych razem w świątyniach.

Third Circle (Trzeci Krąg) - Energia lub esencja całkowicie suwerennego "ja", kompletnego dla siebie, nie potrzebującego niczego z zewnątrz. Wasz własny Trzeci Krąg jest waszym stanem wzniesienia, waszą pełną i całkowitą suwerennością.

Time of Machines (Czas Maszyn) - Współczesna era technologii, przewidziana przez St. Germaina podczas jego doświadczeń z podróżami w czasie w XVIII wieku; czas głębokich i przyspieszonych zmian dla ludzkości i planety. Również tytuł nieopublikowanej książki autorstwa St. Germaina.

Tobiasz - Występujący w biblijnej Księdze Tobita, Tobiasz jest częścią anielskiej grupy nauczającej zwanej Karmazynową Radą (niebiański odpowiednik Karmazynowego Kręgu). Tobiasz przekazywał publiczne wiadomości poprzez Geoffrey'a Hoppe od 21 sierpnia 1999 do 19 lipca 2009 i obecnie inkarnuje w fizycznym ciele na Ziemi.

Transhumanizm - Wiara w i/lub osiągnięcie transcendencji starej ludzkiej biologii i umysłu, czy to za pomocą technologii czy zastosowania świadomości.

Trésort - Bezwarunkowe zaufanie do siebie, przeciwieństwo zwątpienia. Od "trésor", francuskiego oznaczającego skarb, jest to skarb zaufania do samego siebie.

True Self or Higher Self (Prawdziwe Ja lub Wyższe Ja) - Nasza boska esencja, która teraz budzi się w nas. "Boski anioł wewnątrz".

Void (Pustka) - Nicość, z której wyrasta wszelkie stworzenie. Po opuszczeniu jedności Domu, anioły znalazły się w Pustce, gdzie nic nie istniało, nawet ciemność. Świadomość stworzyła energię, której anielskie istoty - my - używamy do tworzenia wielu fizycznych i niefizycznych sfer, w których możemy doświadczać.

Wall of Fire (Ściana Ognia) - Ekspansja świadomości poza siebie jako energię; metafora tworzenia każdego potencjału, jaki kiedykolwiek mógłby być doświadczony.

Wisdom (Mądrość ) - Wydestylowana esencja każdego doświadczenia z każdego życia, przeszłego i przyszłego.


Yeshana (Jeszana) - Stały, otwarty przepływ komunikacji pomiędzy wszystkimi częściami Jaźni, w tym duszą, człowiekiem, boskością, energią, aspektami i fasetami; stała wiedza pomiędzy Jednością a wszystkimi częściami Ciebie.

Yeshua ben Joseph - Znany również jako Jezus; ludzka manifestacja zbiorowej Świadomości Chrystusowej, sprowadzona na Ziemię przez tych, którzy zrozumieli, że nadszedł czas, aby boskość stopiła się z człowiekiem na Ziemi.

Yoham - Według Tobiasza, Yo-ham to "imię Ciebie, Boga. Ludzkie boskie." Jest to również nowe imię archanioła znanego wcześniej jako Metatron, "twój głos w duchu". W Letter to Awakening Humans (7 czerwca 2008) Tobiasz powiedział: "Metatron był znany jako wasz głos w duchu, a teraz Yoham jest znany jako wasz duch w tej rzeczywistości, wasz duch w praktyce materialnej, wasz duch obecny w waszym dzisiejszym życiu."

"Yoham" to także nazwa grupy muzycznej, w skład której wchodzą Gerhard Fankhauser, Einat Gilboa i Amir Yakobi. Muzycy ci współpracowali przy wielu produkcjach z Tobiaszem, Adamusem, Kuthumi oraz Geoffreyem & Lindą Hoppe.