Jak włączyć polskie napisy ?

   Aby włączyć polskie napisy* w dowolnym filmie należy wykonać następujące czynności krok po kroku:

  Włącz film i kliknij w ikonkę Napisy(c).

 

 
Pojawi się czerwone podkreślenie pod ikonką

   

  Zlokalizuj przycisk Ustawienia w prawym dolnym rogu ekranu i kliknij

 

  Zobaczysz ekran konfiguracyjny, w którym napisy w języku angielskim wygenerowane są automatycznie

 

  Kliknij w Napisy(1) i pojawi się kolejny ekranik

 


  Kliknij w napis
Przetłumacz automatycznie i pojawi się ekranik wyboru języka

 

 Znajdź język polski, zaznacz klikając i GOTOWE !


*Napisy są generowane przez automatyczny translator i nie zawsze odzwierciedlają dokładne tłumaczenie, ale energia przekazu jest zawsze zachowana.